Maksu- ja käyttöehdot

VARAUSJAKSOT JA HINNAT

Veloitushinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24%).

Pesuhallin minuuttihinta 0,47€/min.

Korjaus/huoltohallin minuuttihinta 0,30€/min.

Kortilta veloitetaan sisään mennessä katevaraus. Hallista poistuttaessa kortilta veloitetaan käytetyn ajan mukaisesti.

MAKSUTAVAT

Asiakas maksaa hallitilan varausmaksun hallin ulko-ovella olevaan maksuautomaattiin.

Automaattiin käy yleisimmät Suomessa tunnetut pankki- ja luottokortit. Tutustu hallin maksuautomaatin ja hallin käyttöohjeisiin tältä sivustolta. Maksuohje ja halliin siirtymisen ohje myös maksuautomaatin läheisyydessä.

KÄYTTÖEHTOJEN KOHDE

TI-HALLI SAVONLINNA sijaitsee osoitteessa Schaumanintie 20, 57230 Savonlinna.

HUOMIOITA TILASTA JA TILAVUOKRAN MAKSAMISESTA

Tilaa ja siellä olevia välineitä ja laitteita käytetään AINA OMALLA VASTUULLA. Tila luovutetaan käyttöön ainoastaan maksun maksajalle ja asiakas vakuuttaa tilauksellaan tutustuneensa tämän verkkosivuston ohjeisiin ja hallin sääntöihin.

Tiloissa on tallentava videovalvonta. Tallenteita käytetään ainoastaan riita- ja rikostapauksissa.

VAHINGONKORVAUSVASTUU JA VUOKRANANTAJAN VASTUUN RAJOITUS

Asiakas vastaa yksin kaikista välittömistä ja välillisistä vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle asiakkaan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta palveluntarjoajan tiloissa tapahtuvasta toiminnasta. Asiakas vastaa yksin nosturin, koneiden ja työkalujen käytöstä vuokra-aikana, eikä palveluntarjoaja ole niistä vastuussa.

Palveluntarjoaja vastaa vain asiakkaalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet palveluntarjoajan vastuulle kuuluvan nosturin tai koneiden rikkoutumisesta, mikäli näitä on vuokra-aikana käytetty niiden käyttöohjeiden mukaisella tavalla.

Asiakkaan tulee osoittaa aiheutunut välitön vahinko ja vahingon määrä. Palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuu rajoittuu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua vuokraa vuokra-aikana.

ASIAKKAAN VASTUU

Asiakas on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle aiheuttamansa vahingot, jotka koskee kiinteistöä sekä kiinteää ja irtainta omaisuutta. Asiakkaalta veloitetaan myös vahingon korjaamiseen käytetty työaika.

Asiakkaan tulee siivota hallissa ja sen ympäristössä omat jälkensä ja laittaa nesteet ja jätteet niille erikseen määrättyihin astioihin.

KIELLETTYJÄ TÖITÄ TI-HALLISSA OVAT TULITYÖT, RUISKUMAALAUS JA -MASSAUS

Palveluntarjoaja perii siivoamattomasta hallista 50,00 € / tunti, sekä muut siihen liittyvät/aiheutuneet kulut.

Kaikki vuokrauskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua palveluntarjoajalle. Asiakkaan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet asiakkaan rikollisesta tai välinpitämättömästä toiminnasta ja menettelytavoista tai muusta tahallisesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

Asiakkaan tulee tutustua kaikkien laitteiden ja erityisesti nosturin turva- ja käyttöohjeisiin. Asiakas saa käyttää nosturia ja kiinteistöä ainoastaan niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, noudattaen niiden turva- ja käyttöohjeita. Asiakas vastaa työturvallisuus ynnä muiden määräysten noudattamisesta.

Maksamalla varauksen näiden käyttöehtojen maksuehdoin, vahvistaa asiakas vastaanottaneensa nosturin turva- ja käyttöohjeen.

SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

Nämä 1.1.2018 alkaen sovellettavat sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja erikseen siitä ilmoittamatta.